Kva skjer på Ål og i Hallingdal?

Kva skjer på Ål og i Hallingdal?


Her har vi samla ein del nettadr. som gir deg fyldig og oppdatert informasjon. Legg turen til Hallingdal og få med deg noko av alt dalen har å tilby! Her er eit lite utvalg:

  • Ål Utvikling - Ål Turistinformasjon / Ål Booking drives av destinasjonsselskapet Ål Utvikling AS, som i tillegg til markedsføring av destinasjonen, driv med næringsutvikling i Ål. Les meir her  eller på Facebook
  • Ål Kulturhus vart opna i 1992 og er eit regionalt kulturhus for heile Hallingdal. Huset inneheld to amfisalar for kino, konsertar, teater, konferansar og seminar, med meir. I huset finn ein også musikkverkstad, Ål kulturskule, Galleri Syningen (galleri for skiftande utstillingar), Nesch-museet, rosemålingsutstillinga "Hallingrosa", Ål bibliotek, kafé, møterom, øvingsrom og utleigeareal. Les meir på Ål Kulturhus sine sider
  • Ørretens rike - frå fjell til fjord - "Med Trond Andersson og Tor Grøthe som primus motorer er dette navnet på et utviklingsprosjekt for sportsfiske etter ørret i Hallingdal, Valdres, Numedal, Hardangervidda, og alle fjordkommuner som er naboer til denne fjellregionen. Prosjektet handler om å utvikle og skape attraktive turistbaserte fiskeprodukter for alle typer sportsfiskere. Det har fått støtte fra Buskerud og Sogn og Fjordane fylkeskommuner, Regionrådet for Hallingdal, samt fem av kommunene i denne fjellregionen". Les meir.
  • Ål 52 - Vi har mange og flotte stigar og turar i kommunen vår.I samband med Kulturminneåret har Ål kommune og Ål Turistinformasjon starta eit stort arbeid med å kartlegge, rydde og merke stigar. Les meir.
  • Hallingkost -  Gjennom generasjonar har folk hausta av naturen og ført matkulturen vidare. Tradisjonelt er Hallingkost den maten dei brukte i Hallingdal før det var for mykje ”kjøpemat”. I gamal tid vart maten i hovudsak laga av lokale råvarer, og oppskriftane gjekk i arv frå mor til dotter. I dag er Hallingkost mat for moderne menneske. Det er kortreist mat stort sett produsert av lokale råvarer. Mange av produkta er økologiske, og det blir nytta reine råvarer utan tilsetjingsstoff. Det er også viktig å hugse på at måltidet er ein sosial aktivitet. Både kvardagsmåltidet og festmiddagen samlar folk til samtale og hyggeleg samvær. Hallingkost vil gje folk opplevingar med mat som dei berre kan få i Hallingdal. Les meir.
  • Norsk Fjellmatsenter - Geilo, Les meir
  • Arrangementer i Ål - Gjennom året går ei rekkje arrangement av stabelen i Ål. Les meir

 

  • Vassfaret Bjørnepark på Flå. Les meir.

 

  • Langedrag - Naturpark, fjellgard og leiskule. Les meir.